Vrijwilligersverzekering

 

Heeft u vragen?

Vrijwilligersverzekering

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Ongeveer 40% van alle Barnevelders  doet vrijwilligerswerk. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken.  Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico’s met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Barneveld  een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wie zijn verzekerd?
Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend zijn automatisch verzekerd.  Aanmelding is niet nodig en het maakt niet uit of het om langdurig, kort of incidenteel vrijwilligerswerk gaat.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen.

 Waarvoor zijn vrijwilligers verzekerd?
De gemeente Barneveld heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea, met een zeer ruime dekking. Vrijwilligers zijn tijdens de uitoefening van vrijwilligerswerk verzekerd voor:

  • ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • aansprakelijkheid
  • rechtsbijstand
  • verkeersaansprakelijkheid

Maatschappelijke stagiaires
Maatschappelijke stagiaires, de vrijwilligers van de toekomst, vallen volledig onder de dekking.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn alleen meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers..

Wat te doen bij schade? 
Op deze pagina kunt u het schadeformulier downloaden. Op dit formulier dient u als benadeelde aan te geven wat uw rol is geweest en bij welke maatschappelijke activiteit de schade is ontstaan. U moet het formulier volledig invullen en mailen naar Welzijn Barneveld. Voordat de schadeclaim bij de verzekeraar wordt ingediend kijkt Welzijn Barneveld of het echt om vrijwilligerswerk gaat. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.

Voor meer informatie over de verzekering of schadeafhandeling kunt u terecht bij Welzijn Barneveld.

Documenten:

 

 

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.