Vrijwilligersverzekering

 

Heeft u vragen?

Vrijwilligersverzekering

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

Ongeveer 40% van alle Barnevelders  doet vrijwilligerswerk. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken.  Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico’s met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Barneveld  een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Wie zijn verzekerd?
Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend zijn automatisch verzekerd.  Aanmelding is niet nodig en het maakt niet uit of het om langdurig, kort of incidenteel vrijwilligerswerk gaat.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen.

 Waarvoor zijn vrijwilligers verzekerd?
De gemeente Barneveld heeft de verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea, met een zeer ruime dekking. Vrijwilligers zijn tijdens de uitoefening van vrijwilligerswerk verzekerd voor:

  • ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • aansprakelijkheid
  • rechtsbijstand
  • verkeersaansprakelijkheid

Maatschappelijke stagiaires
Maatschappelijke stagiaires, de vrijwilligers van de toekomst, vallen volledig onder de dekking.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn alleen meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers..

Wat te doen bij schade? 
Op deze pagina kunt u het schadeformulier downloaden. Op dit formulier dient u als benadeelde aan te geven wat uw rol is geweest en bij welke maatschappelijke activiteit de schade is ontstaan. U moet het formulier volledig invullen en mailen naar Welzijn Barneveld. Voordat de schadeclaim bij de verzekeraar wordt ingediend kijkt Welzijn Barneveld of het echt om vrijwilligerswerk gaat. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.

Voor meer informatie over de verzekering of schadeafhandeling kunt u terecht bij Welzijn Barneveld.

Documenten:

 

 

Neem contact op met


Ik ga akkoord met het Privacy Statement
Hiermee meld je je aan via het formulier van Welzijn Barneveld. Door jouw gegevens in te vullen en deze te verzenden aan Welzijn Barneveld geef je aan akkoord te gaan met ons Privacy Statement en verklaar je hiermee te weten, te begrijpen en toestemming te geven dat Welzijn Barneveld jouw gegevens bewaart en verwerkt conform dit Privacy Statement

Laat mij terug bellen
Ik ga akkoord met het Privacy Statement
Hiermee meld je je aan via het formulier van Welzijn Barneveld. Door jouw gegevens in te vullen en deze te verzenden aan Welzijn Barneveld geef je aan akkoord te gaan met ons Privacy Statement en verklaar je hiermee te weten, te begrijpen en toestemming te geven dat Welzijn Barneveld jouw gegevens bewaart en verwerkt conform dit Privacy Statement