Mantelzorgers

Wie vraagt de mantelzorger hoe het gaat?

Er zijn ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen (1 op de 4 Volwassenen). Volgens de landelijke statistieken zou de gemeente Barneveld rond de 2.500 mantelzorgers tellen. Welzijn Barneveld heeft nu 620 mantelzorgers actief in beeld.

Welzijn Barneveld beschikt o.a. over een Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt heeft als doel het ondersteunen van mantelzorgers en de algemene belangenbehartiging van mantelzorgers.

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

27 juni 2017

Het soms ook de moeilijke momenten in het leven waarop vrijwilligers besluiten zich in te zetten voor de ander. Lees hier het artikel: ‘Er zijn voor iemand die overlijdt’.  

Nieuwsbrief Mantelzorg

24 mei 2017

U bent van harte welkom om hier verder te lezen in de Nieuwsbrief Mantelzorg. Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. de nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Lisette Mulder : 0342-745004 of l.mulder@welzijnbarneveld.nl

Verse maaltijd van Welzijn Barneveld voor ouderen en mantelzorgers een succes

11 april 2017

Voor veel ouderen is ook in 2017 het langer zelfstandig thuis blijven wonen een veel besproken onderwerp. Er wordt door de overheid steeds meer zelfstandigheid van ouderen verwacht. Maar wat als het bereiden van een maaltijd niet meer zelfstandig lukt? Wat zijn de mogelijkheden voor ouderen en moet er veel geregeld worden? “Een verse en …

VPTZ vrijwilligers innen beursvloermatch

28 maart 2017

Vanmiddag hebben de VPTZ vrijwilligers genoten van een heerlijke brunch op de Meerwaarde. Dit als gevolg van een match die gemaakt is tijdens de Beursvloer. Verschillende dames  hebben herstelwerkzaamheden aan de kookschorten van de Meerwaarde gedaan. Daar tegenover stond dat alle VPTZ vrijwilligers konden komen voor een overheerlijke brunch. We zijn hartelijk ontvangen door Linda …

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.