Respijtzorg

 

Heeft u vragen?

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger dan vrijaf van de zorg heeft. Het klinkt vanzelfsprekend en logisch. Maar vaak is het overdragen en overnemen van de zorg niet zo eenvoudig.

Het Steunpunt Mantelzorg denkt graag mee met mantelzorgers die behoefte hebben aan één of meerdere dagdelen respijtzorg. Dit doen wij door contact te zoeken met organisaties en professionals die vervangende zorg bieden en de zorg tijdelijk kunnen overnemen. Daarnaast kan de consulent gebruik maken van de inzet van maatjes, vaste huisbezoekvrijwilligers die worden ingezet voor de ondersteuning van zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger zelf.

Bij het inzetten van de respijtzorg kijken wij goed naar de complexiteit van de hulpvraag, zodat altijd passende zorgvervanging wordt geboden. De vervangende zorg kan worden geleverd door zowel vrijwilligers als professionals.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over respijtzorg? Kijk dan ook eens op www.respijtwijzer.nl. Hier vindt u naast informatie over respijtzorg ook het aanbod van respijtvoorzieningen in Nederland.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.