Respijtzorg

 

Heeft u vragen?

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger dan vrijaf van de zorg heeft. Het klinkt vanzelfsprekend en logisch. Maar vaak is het overdragen en overnemen van de zorg niet zo eenvoudig.

Het Steunpunt Mantelzorg denkt graag mee met mantelzorgers die behoefte hebben aan één of meerdere dagdelen respijtzorg. Dit doen wij door contact te zoeken met organisaties en professionals die vervangende zorg bieden en de zorg tijdelijk kunnen overnemen. Daarnaast kan de consulent gebruik maken van de inzet van maatjes, vaste huisbezoekvrijwilligers die worden ingezet voor de ondersteuning van zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger zelf.

Bij het inzetten van de respijtzorg kijken wij goed naar de complexiteit van de hulpvraag, zodat altijd passende zorgvervanging wordt geboden. De vervangende zorg kan worden geleverd door zowel vrijwilligers als professionals.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over respijtzorg? Kijk dan ook eens op www.respijtwijzer.nl. Hier vindt u naast informatie over respijtzorg ook het aanbod van respijtvoorzieningen in Nederland.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen