In de Buurt

 

In de Buurt

Samen in de buurt

Welzijn Barneveld wil bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente Barneveld. Het project In de Buurt zet in op het samen leven en wonen in wijken, dorpen en buurten.

In de Buurt wil buurtbewoners stimuleren elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Het is belangrijk dat mensen elkaar kennen, want dan begrijpen ze elkaar beter en respecteren ze elkaar sneller. In een buurt waar mensen elkaar kennen is men ook eerder bereid om anderen te helpen wanneer het even niet lukt.

In de Buurt stimuleert de samenwerking tussen buurtbewoners, groepen en organisaties in een wijk of buurt. Hierbij valt te denken aan het wijkplatform, scholen, sport- en spelkasten, sportverenigingen, thuiszorgorganisaties, tehuizen, kerken en Woningstichting Barneveld. Samen maken we de buurt!

Ben(t) u of jij enthousiast om een steentje bij te dragen aan (jo)uw buurt? Neem dan contact met ons op, want er is meer mogelijk dan je denkt!

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.