Fondsenwerving en sponsoring

 

Heeft u vragen?

Fondsenwerving en sponsoring

Welzijn Barneveld is een stichting zonder winstoogmerk en ‘van algemeen nut’. Dit betekent dat wij de ANBI status hebben. Om ons werk te kunnen doen, ontvangen wij subsidies van de Gemeente Barneveld. Deze subsidies zijn echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom schrijven we fondsen aan en zoeken we sponsors en donateurs.

Voor particulieren
Giften aan Welzijn Barneveld kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/giften
U kunt een donatie doen voor algemeen nut, of voor een specifiek project zoals de BoodschappenPlusBus. Graag ontvangen wij per mail een bericht van uw donatie, zodat wij u daarvoor kunnen bedanken. U kunt uw bericht sturen naar info@welzijnbarneveld.nl

Voor bedrijven
Zoekt u, als bedrijf, een mooi project in de Gemeente Barneveld om te sponsoren? Graag bespreken wij met u voor welke projecten Welzijn Barneveld in 2016 en verder sponsoring nodig heeft. U kunt ons zowel met financiën als met diensten sponsoren. En soms zijn wij ook op zoek naar ‘spullen’.

 

Neem contact op met


Laat mij terug bellen