HANDEN1

Maak het verschil voor een ander, word mentor!

 

Maak het verschil voor een ander, word mentor!

Vacature overzicht » Maak het verschil voor een ander, word mentor!

Beschrijving

Maak het verschil voor een ander, word mentor!
Veel mensen zijn niet - meer - goed in staat om hun eigen beslissingen te nemen (bijvoorbeeld: mensen met dementie of een verstandelijke handicap). Als er geen familie is, of die de zorg voor hen niet op zich kunnen nemen, kan een vrijwillig mentor van zeer grote betekenis zijn.

De mentor heeft de wettelijke bevoegdheid om de persoonlijke belangen van de cliënt te behartigen. Hij/zij helpt de cliënt door alles rondom de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding goed te regelen. Dit betekent niet dat de mentor de uitvoering daarvan zelf doet, maar dat er gesprekken worden gevoerd met de hulpverleners en de mentor daarbij namens de betrokkene spreekt, als deze dat zelf niet kan.

Een mentor kan goed communiceren, is initiatiefrijk en besluitvaardig. Onafhankelijkheid en integriteit zijn heel belangrijk. Een mentor moet ook in staat zijn om eigen grenzen te stellen. Vereist opleidingsniveau: minimaal MBO 4.

Tijdsbesteding is gemiddeld 8 uur per maand. Door de week of in het weekend. Zelf in te plannen.

Mentorschap Overijssel Gelderland werft, selecteert en leidt vrijwilligers op tot mentor. De stichting zorgt voor een passende ‘klik’ tussen mentor en cliënt, rekening houdende met de wensen van beiden. De stichting biedt de mentor een Basis Training, thema- en intervisiebijeenkomsten. Zij regelt de aanvraag voor benoeming tot mentor bij de rechtbank en ondersteunt de mentoren in de uitvoering van het mentorschap.

 
Alleen geregistreerde leden kunnen reageren op vacatures.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.