Training & Advies

 

Training & Advies

Van leren word je wijs

Investeren deskundigheidsbevordering
Alle veranderingen en nieuwe taken die de drie decentralisaties (AWBZ, Jeugd, Participatie) met zich mee brengen, vragen om een investering in opleidingen en (zinvolle) ervaringstrajecten voor (de ontplooiing en ontwikkeling van) hulpvragers, werkzoekenden, mantelzorgers, vrijwilligers en werkgevers. Dit moet bijdragen tot verhoging van hun kennis en vergroting van hun deskundigheid.

Meer met vrijwilligers
De focus op vrijwillige inzet groeit, niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven en burgers. De aandacht voor vrijwillige inzet neemt de komende jaren toe. Welzijn Barneveld ziet dat burgers en subsidieverstrekkers steeds meer eisen stellen waar vrijwilligerswerk aan moet voldoen. Zij vragen om transparantie en professionaliteit.

Om de ontwikkelingen de baas te blijven moeten organisaties hierop inspelen. Een logische reactie is dat zij op hun beurt meer eisen gaan stellen aan de interne werkwijze en de capaciteiten van de mensen die binnen de organisatie werkzaam zijn, als betaalde of vrijwillige kracht. Kortom, het vrijwilligerswerk professionaliseert.

Ondersteuning door Training & Advies
Welzijn Barneveld ziet het als haar taak om vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties daadkrachtig te ondersteunen bij deze professionaliseringsslag. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het aanbieden van training en advies op maat. Welzijn Barneveld werkt hierin samen met andere maatschappelijke partners.

Wij houden u hier graag op de hoogte van onze kennisaanbod.

 

Neem contact op met


Laat mij terug bellen