Sociale Samenhang

Voor elkaar, met elkaar

Eén van de speerpunten van Welzijn Barneveld is het versterken van de sociale samenhang in wijken, dorpen en buurten. Het is belangrijk dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen in hun buurt. De één heeft veel binding met de buurt, een ander vindt het juist prettig om op zichzelf te zijn en dat mag. Zoveel mensen, zoveel wensen. Samenleven in de buurt is een kunst. Welzijn Barneveld zet zich met ‘In de Buurt’ graag in voor sociaal sterke wijken, dorpen en buurten.

Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar woon- en leefomgeving. Welzijn Barneveld ondersteunt daarom initiatieven van buurtbewoners om de buurt sociaal sterk te maken. Dit gebeurt onder andere met het Buurtbudget. Als de leefbaarheid in een buurt onder druk komt te staan, onderneemt Welzijn Barneveld actie. Er wordt nauw samengewerkt met allerlei instanties, denk aan Woningstichting Barneveld, gemeente Barneveld, het onderwijs, politie en zorginstellingen. Wanneer er langdurige spanningen of conflicten zijn tussen buurtbewoners, kan Buurtbemiddeling worden ingezet.

.

Online! | Nieuwsflits Oldenbarneveld & Bloemenbuurt

2 augustus 2017

De Nieuwsflits van Oldenbarneveld & Bloemenbuurt staat online. Eens per maand verschijnt deze digitale nieuwsbrief met alle ins en outs van de wijk. Klik hier om hem te downloaden. Woont u in Oldenbarneveld & Bloemenbuurt en ontvangt u deze nieuwsbrief graag in uw mailbox? Stuur een berichtje naar Willeke Heijkoop (w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl).

Online! | Nieuwsflits Dichtersbuurt

1 augustus 2017

De Nieuwsflits van De Lors-Dichtersbuurt-Staatsliedenwijk staat online. Eens in de 2 maanden verschijnt deze digitale nieuwsbrief met alle ins en outs van de wijk. Klik hier om hem te downloaden. Woont u in De Lors-Dichtersbuurt-Staatsliedenwijk en ontvangt u deze nieuwsbrief graag in uw mailbox? Stuur een berichtje naar Willeke Heijkoop (w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl).    

Online! | Nieuwsflits Oldenbarneveld & Bloemenbuurt

3 juli 2017

Er kwam een kersverse Nieuwsflits uit voor Oldenbarneveld & Bloemenbuurt. Lees hem hier! Wilt u deze digitale nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox ontvangen? Laat het even weten aan Willeke Heijkoop, w.heijkoop@welzijnbarneveld.nl.

Gezellige Avondmarkt bij Rumah Maluku!

3 juli 2017

Op zaterdagmiddag 1 juli was het erg gezellig op het grasveld aan de Bilderdijkstraat. Naast Moluks wooncentrum Rumah Maluku vond een gezellige avondmarkt plaats. Zo’n 25 buurtbewoners en mede-Barnevelders bemanden een kraam of kleedje en verkochten tweedehands spullen, lekkernijen en andere verkoopwaar. Het weer klaarde erg mooi op en we genoten nog lekker van de …

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.