Sociale Samenhang

 

Sociale Samenhang

Voor elkaar, met elkaar

Eén van de speerpunten van Welzijn Barneveld is het versterken van de sociale samenhang in wijken, dorpen en buurten. Het is belangrijk dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen in hun buurt. De één heeft veel binding met de buurt, een ander vindt het juist prettig om op zichzelf te zijn en dat mag. Zoveel mensen, zoveel wensen. Samenleven in de buurt is een kunst. Welzijn Barneveld zet zich met ‘In de Buurt’ graag in voor sociaal sterke wijken, dorpen en buurten.

Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar woon- en leefomgeving. Welzijn Barneveld ondersteunt daarom initiatieven van buurtbewoners om de buurt sociaal sterk te maken. Dit gebeurt onder andere met het Buurtbudget. Als de leefbaarheid in een buurt onder druk komt te staan, onderneemt Welzijn Barneveld actie. Er wordt nauw samengewerkt met allerlei instanties, denk aan Woningstichting Barneveld, gemeente Barneveld, het onderwijs, politie en zorginstellingen. Wanneer er langdurige spanningen of conflicten zijn tussen buurtbewoners, kan Buurtbemiddeling worden ingezet.

.

De Jeugd van Toen

15 december 2017

Dinsdagmiddag 12 december was het weer tijd voor De Jeugd van Toen. Alle creatievelingen uit de buurt, de aanleunwoningen of ruimzicht zelf, verzamelden zich op het dorpsplein van Ruimzicht om een kerststukje te maken. Ondanks het slechte weer en de vele sneeuw was  er een goede opkomst. De dames zijn onder het genot van een …

Samenwerkingsovereenkomst tussen Klein Essen en Welzijn Barneveld

15 december 2017

Op 13 december is de samenwerkingsovereenkomst tussen Klein Essen en Welzijn Barneveld, tijdens het kerstdiner van de Schoonbeek in de Essenburcht ondertekend. Welzijn Barneveld is bezig om de dagbesteding De Schoonbeek in Kootwijkerbroek laagdrempeliger te maken. Vanaf nu praten we ook over Welzijn Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling zowel de dag-activering als de welzijnsactiviteiten voor …

Terugblik wijkbijeenkomst in Oldenbarneveld / De Bloemenbuurt

22 november 2017

Op maandagavond 20 november was het tijd voor de wijkbijeenkomst in Oldenbarneveld / De Bloemenbuurt. Zo’n 15 buurtbewoners en professionals die werkzaam zijn in de wijk ontmoetten elkaar. We begonnen de avond met korte groepsgesprekjes over 3 vragen: Ik ben blij dat ik in deze buurt woon, want… In de buurt helpen we elkaar verder. Ik …

Buurtbemiddeling in nieuwsuur.

21 november 2017

In nieuwsuur een kijkje in de keuken bij buurtbemiddelaars. Een mooi beeld hoe buurtbemiddeling werkt. Kijk en lees mee via deze link Ook in Barneveld is buurtbemiddeling actief. Bekijk hier wat wij voor u kunnen betekenen.    

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.