Vriendenkringen

 

Heeft u vragen?

Vriendenkringen

Plezier voor meer

Wat is het?
Een vriendenkring is een groep van maximaal vijf mensen die het goed met elkaar kan vinden. Ze bepalen zelf hoe vaak ze met elkaar afspreken en wat ze gaan doen. Samen winkelen, een spelletje doen, vissen, wandelen, gezellig kletsen, er zijn genoeg activiteiten om met vrienden te ondernemen. De deelnemers spreken ongeveer maandelijks met elkaar af. Ze leren elkaar steeds beter kennen en worden vrienden van elkaar. Een vriendenkring kan zo voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken en helpt hen om meer contacten met anderen te hebben.

Voor wie?
Een vriendenkring is bedoeld voor mensen die moeite hebben om een structureel contact aan te gaan met anderen en hierdoor nauwelijks vrienden om zich heen hebben. Deelname aan een vriendenkring kost niets, behalve als de vriendenkring zelf besluit een activiteit te doen waar kosten aan verbonden zijn. Afhankelijk van de onderlinge ‘klik’, interesses, leeftijd en woonplaats wordt een vriendenkring gevormd. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke beperkingen van deelnemers.

Kringmaatje
Een vrijwilliger begeleidt (tijdelijk) deze groep deelnemers. Hij of zij is het kringmaatje en ondersteunt de deelnemers in het maken van vrienden en het onderhouden van sociale contacten. Het kringmaatje laat de regie bij de deelnemers van de vriendenkring. Hij of zij stimuleert het opdoen van ideeën en het maken van afspraken over de activiteiten. Ook stelt het kringmaatje de deelnemers in staat om activiteiten zelf te organiseren, waardoor hun zelfstandigheid wordt vergroot.

Bekijk hier de folder van het project Vriendenkringen.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.