VPTZ

 

Heeft u vragen?

VPTZ

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Een toenemend aantal mensen wil het liefst thuis in de eigen vertrouwde omgeving sterven. Het thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Dit is een periode waarbij de partners, kinderen, familieleden en kennissen ( ook wel mantelzorgers genoemd ) de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase is echter erg zwaar. Ook als er hulp is van de wijkverpleging, gezinsverzorging en huisarts. Als partner moet u bijvoorbeeld 24 uur per dag inzetbaar zijn. Daarnaast vraagt de situatie ook geestelijk veel. U probeert de stervende zoveel mogelijk bij te staan, terwijl u zelf ook veel te verwerken hebt. Dat is moeilijk lang vol te houden.

Vrijwilligers van de VPTZ, afdeling Barneveld, kunnen in zo’n situatie palliatieve terminale zorg bieden.

‘Wij willen er zijn’
Waaruit bestaat de hulp van de vrijwilliger van de VPTZ, afdeling Barneveld? De vrijwilliger biedt hulp bij de persoonlijke verzorging en begeleiding van de zieke. Het motto daarbij is: ‘ wij willen er zijn’. Helpen bij de verzorging van de zieke kan inhouden: het verfrissen van de zieke, het draaien van de patiënt, of het assisteren bij het drinken, of verschonen van het bed. Maar ‘ er zijn’ betekent voor de vrijwilliger ook het op de achtergrond aanwezig zijn, het luisteren naar de zieke of het samen praten over zowel alledaagse dingen als over sterven en de dood. Als de vrijwilliger aanwezig is kan de partner of het betreffende familielid even rust nemen of een boodschap doen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger.

Belangrijk om te weten
De vrijwilligers die u helpen in die voor u moeilijke periode hebben een training vanuit de VPTZ, afdeling Barneveld, gevolgd. De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken. De hulp van de vrijwilliger is aanvullend op datgene wat familieleden kunnen doen en op zorg vanuit de wijkverpleging, gezinsverzorging en huisarts. De VPTZ-hulp is gratis, alleen reiskosten van de vrijwilliger kunnen u mogelijk in rekening worden gebracht.

Het aanvragen van hulp
Wanneer kunt u hulp aanvragen? Zodra u merkt dat de zorg voor de stervende u te zwaar wordt, kunt u op werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur telefonisch hulp aanvragen bij Welzijn Barneveld. U kunt ook hulp aanvragen als een ziek familielid in het ziekenhuis ligt, maar thuis wil sterven.
Als u belt voor een concrete aanvraag, zal een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek van de VPTZ-coördinator. Afhankelijk van de reeds beschikbare hulp van familie, wijkverpleegkundigen en gezinsverzorging, kijkt u samen op welke tijden de hulp van een vrijwilliger het meest gewenst is. Als er veel hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet.

Meer informatie kunt u vinden via deze link:

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/76/NPZ%20vrijwilligers%202017%20B.pdf?ver=2017-02-08-143356-967

Neem contact op met


Ik ga akkoord met het Privacy Statement
Hiermee meld je je aan via het formulier van Welzijn Barneveld. Door jouw gegevens in te vullen en deze te verzenden aan Welzijn Barneveld geef je aan akkoord te gaan met ons Privacy Statement en verklaar je hiermee te weten, te begrijpen en toestemming te geven dat Welzijn Barneveld jouw gegevens bewaart en verwerkt conform dit Privacy Statement

Laat mij terug bellen
Ik ga akkoord met het Privacy Statement
Hiermee meld je je aan via het formulier van Welzijn Barneveld. Door jouw gegevens in te vullen en deze te verzenden aan Welzijn Barneveld geef je aan akkoord te gaan met ons Privacy Statement en verklaar je hiermee te weten, te begrijpen en toestemming te geven dat Welzijn Barneveld jouw gegevens bewaart en verwerkt conform dit Privacy Statement