Steunpunt Mantelzorg

 

Steunpunt Mantelzorg

Heeft u vragen?

Steunpunt Mantelzorg

Wie vraag de mantelzorger hoe het met hen gaat?

Het steunpunt Mantelzorg heeft als doel het ondersteunen van mantelzorgers en de algemene belangenbehartiging van mantelzorgers. Iedereen die voor een chronisch ziek, hulpbehoevend of gehandicapt familielid, partner, kind, vriend(in) of bekende zorgt, is mantelzorger. Mantelzorgers kunnen tegen allerlei knelpunten aanlopen, waar zij niet direct een antwoord op hebben. Zo kunnen zij problemen ondervinden bij het combineren van mantelzorgtaken met een baan of weten zij zich geen raad met alle regelingen en formulieren waar zij mee te maken krijgen. Sommige mantelzorgers hebben nauwelijks meer tijd om te ontspannen en hebben niemand om hun zorgen mee te delen.

Soorten steun
Welzijn Barneveld helpt mantelzorgers graag met:

  • Informatie en advies
  • Het bieden van een luisterend oor
  • Praktische ondersteuning op het gebied van zorg, werk, wonen, financiën en respijtzorg
  • Themabijeenkomsten
  • lotgenotencontact

Overige informatie
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten heeft u geen verwijzing nodig. Daarnaast berekenen wij ook geen kosten.
Mantelzorgers kunnen de nieuwsbrief 3x per jaar gratis ontvangen. Wilt u deze ook ontvangen? Laat het ons weten!
Daarnaast zijn we, voor deze nieuwsbrief,  altijd op zoek naar verhalen die interessant zijn voor mantelzorgers.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.