Maatjesproject Dementie

 

Maatjesproject Dementie

Heeft u vragen?

Maatjesproject Dementie

Bijdragen aan de kwaliteit van leven

Welzijn Barneveld is in 2015 gestart met het project Dementie in de gemeente Barneveld. Via de inzet van een vast vrijwillig maatje wil Welzijn Barneveld bijdragen aan de kwaliteit van het dagelijks leven van thuiswonende mensen met dementie. Deze groep groeit omdat men steeds langer thuis moet, maar ook wίl blijven wonen.

Zoals wij allemaal wil iemand met dementie zich gewoon prettig en gewaardeerd voelen. Gewoon meedoen in de samenleving. Maar helaas is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Mensen met dementie gaan steeds vaker activiteiten uit de weg. Ze willen bijvoorbeeld graag op een terras zitten, stukje fietsen, een evenement bezoeken, een praatje maken, een bepaalde hobby uitoefenen, boodschappen doen of een hond uitlaten, maar uit angst om bijvoorbeeld de weg kwijt te raken doen zij dit niet meer.

De mantelzorgers rond de mens met dementie kunnen dit vaak niet alleen opvangen en dan is het fijn als anderen hun naaste een paar uurtjes gezelschap houdt.

Een maatje biedt aandacht, activering, plezier en structuur aan de persoon met dementie. Dat is op een manier die beiden leuk vinden. Met de koppeling wordt hiermee rekening gehouden, het moet immers klikken. Dan is het voor beiden een meerwaarde. Eveneens worden door de inzet van vrijwilligers risico’s gesignaleerd en wordt voorkomen dat mensen met dementie met weinig of zonder netwerk vereenzamen.

 

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.