Maatjesproject

 

Maatjesproject

Heeft u vragen?

Maatjesproject

Plezier voor twee

Het Maatjesproject
In het Maatjesproject wordt een vrijwilliger één-op-één gekoppeld aan een deelnemer. Het uitgangspunt is een goed contact opbouwen tussen de vrijwilliger en de deelnemer. Dit door samen dagelijkse- of vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. Daarnaast kan er emotionele steun geboden worden. De kracht van het Maatjesproject is dat zij de verbondenheid van deelnemer en vrijwilliger met de samenleving versterkt.

Voor de deelnemers
Zoek je een maatje? Meld je aan! In een intakegesprek wordt kennisgemaakt en nagegaan of het Maatjesproject geschikt voor u is. Het Maatjesproject levert voor u een gezellig contact op met een vrijwilliger. U kunt ervoor kiezen om samen met de vrijwilliger erop uit te gaan. Samen een stukje wandelen of fietsen, samen een kopje koffie drinken. Het is belangrijk dat zowel u als de vrijwilliger plezier hebben in het contact.

Voor de vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor een ander door iets toe te voegen in zijn/haar leven? De ander een stapje verder helpen in het maken en onderhouden van contacten? Heeft u belangstelling in andere mensen? Dan is het Maatjesproject iets voor u. In de bemiddeling met een deelnemer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met interesses en verwachtingen van zowel de deelnemer als de vrijwilliger. Wij verwachten dat u één keer per twee weken beschikbaar bent om met de deelnemer af te spreken.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.