Duoproject

 

Duoproject

Heeft u vragen?

Duoproject

Taal, sociaal en cultuur

Wat is een Duoproject?
In het Duoproject worden projectgroepen georganiseerd waarin inburgeraars ondersteuning krijgen. Hierbij vormen wij duo’s van 1 inburgeraar met 1 Nederlandse vrijwilliger. Binnen hun project trekken 10-15 duo’s een jaar samen op. Eén-op-één en gezamenlijk binnen diverse groepsactiviteiten. Ons doel is om inburgeraars hiermee zoveel als mogelijk, in persoonlijke sfeer en op een speelse manier, te helpen met:

  • leren spreken van de Nederlandse taal;
  • kennis te maken met de Nederlandse cultuur;
  • het behalen van het inburgeringsexamen;
  • zo goed mogelijk hun plaats in de samenleving in te nemen;
  • oplossen van mogelijke problemen.

Voor wie is het Duoproject?
Het project is bedoeld voor inburgeraars die de Nederlandse taal willen/moeten leren en die onderweg zijn naar het inburgeringsexamen. Het Duoproject is er voor inburgeraars van over de hele wereld. Er hebben al mensen vanuit meer dan 30 verschillende landen deelgenomen. Deze zijn te verdelen in grofweg 3 groepen, te weten:

  • vluchtelingen vanwege oorlog, politieke of religieuze redenen;
  • economische vluchtelingen;
  • immigranten vanwege bijvoorbeeld een Nederlandse partner.

Alle inburgeraars doen mee op vrijwillige basis. De vraag is ruim voldoende om op jaarbasis 2 nieuwe projectgroepen te starten.

Wat is de kracht van het Duoproject?
Mede door het Duoproject ontstaat er in de lokale samenleving een groter draagvlak voor inburgeraars. Immers, aan iedere projectgroep doen weer nieuwe vrijwilligers mee. Dit zorgt voor meer wederzijds begrip en waardering.

Docenten die Nederlandse lessen geven, merken het verschil op: “Wij zien aan onze cursisten wie er meedoen aan het Duoproject. Deze mensen zijn gelukkiger. Ze hebben iemand om op terug te vallen, iemand die is te vertrouwen, waar in thuislanden angst of corruptie geregeld voorkomt”.

Wat doen we nog meer?
Naast het opstarten van de projectgroepen organiseren we ook spelletjesavonden. Dit doen wij voor gezelligheid, het voeren van gesprekken, het signaleren van problemen en het versterken van de sociale positie van de inburgeraars.

Klik hier voor de flyer van het Duoproject.

Klik hier voor de flyer van de spelletjesavonden.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen