Collectieve GGZ preventie

 

Collectieve GGZ preventie

Heeft u vragen?

Collectieve GGZ preventie


Welzijn Barneveld is hoofdaannemer op het gebied van collectieve GGZ preventie. Voor het verwezenlijken van de bovenstaande doelstellingen heeft Welzijn Barneveld afspraken gemaakt met Indigo. De preventiemedewerkers van Indigo werken ieder jaar aan diverse producten. Allen ter ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers op het gebied van signalering en het omgaan met mensen met psychische en psychosociale problematiek.

De komende jaren is inzetten op deze preventie en (vroeg)signalering van groot belang. Vooral nu met de veranderingen in het sociale domein het beroep op de informele zorg groter wordt. Daarom is het belangrijk om o.a. vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen in de zorgtaken die zij verrichten. Hiermee werken we aan de kwaliteit van de informele en maatschappelijke ondersteuning.

Wij houden u hier graag op de hoogte over het algemene trainings- en cursusaanbod.

Neem contact op met


Laat mij terug bellen