Bas

 

Bas

Heeft u vragen?

  • Hallo wereld!
    Janita Aalbersberg Projectcoördinator Steunpunt vrijwillige inzet en Maatschappelijke stage
    Janita Aalbersberg Projectcoördinator Steunpunt vrijwillige inzet en Maatschappelijke stage

Bas

Wie is Bas?
Bas staat voor Barnevelds actief & sociaal en is hét jongerennetwerk in de gemeente Barneveld. Binnen de gemeente Barneveld maken jaarlijks veel jongeren kennis met het doen van vrijwilligerswerk via de maatschappelijke stage (MaS). Een aantal van deze jongeren blijven ook na de MaS actief. Bij 34% van de jongeren is dat niet het geval, maar zij voelen wel de behoefte om wat voor de ander te betekenen.

Bas brengt jongeren in verbinding met de  hulpvragen en activiteiten vanuit de Barneveldse samenleving. Belangrijk hierbij is dat het gaat op een manier die past bij jongeren. Zo wordt de drempel voor het doen van vrijwilligerswerk zo laag mogelijk.

Kijk hieronder om Barneveldse jongeren te horen over vrijwilligerswerk.

Werkwijze
Bas inventariseert alle klussen en activiteiten en zet deze uit onder de jongeren die deel uit maken van het netwerk. Dit gebeurt via e-mail, telefoon en WhatsApp. Wanneer vraag en aanbod overeen zijn gekomen, stemt Bas de gemaakte afspraken af met de betrokkenen. Bas blijft op de achtergrond beschikbaar voor vragen en het bieden van begeleiding.

 

Neem contact op met


Laat mij terug bellen
Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast.
Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen.
Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 op werkdagen van 9.00-15.00 uur.
Frieda Tahamata
Houdt u de nieuwsberichten op onze website in de gaten voor meer informatie over de troost- en afscheidsdienst.